TECH-PO technik požiarnej ochrany


 Ing. Miroslav BEREC
 Novozámocká 545/13
 941 07 Veľký Kýr

TPO Zaujímavé stránky

 

Hasičský a záchranný zbor SR
www.hazz.sk

KR HaZZ v Nitre
www.hazzni.sk

Hasič
www.hasic.sk

Zbierka zákonov
www.zbierka.sk

Národný inšpektorát práce
www.nip.sk